Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Το πακέτο των μέτρων για το 2011 και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2011-15

Το πακέτο των μέτρων για το 2011 και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2011-15

Το νέο πακέτο περικοπών και φόρων προβλέπει:

Α. Δαπάνες

* Περικοπές του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο τουλάχιστον 800 εκατ. φέτος, πρόθετα 660 εκατ. ευρώ το 2012, 398 εκατ. ευρώ το 2013 και 246 εκατ. ευρώ το 2014, και 71 εκατ. ευρώ το 2015. Οι περικοπές αυτές θα προέλθουν από την επέκταση του κανόνα αποχωρήσεων 1 προς 10 αντί 1 προς 5, το ενιαίο μισθολόγιο, τη μείωση των επιδομάτων και την αύξηση των ωρών εργασίας.

* Μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου κατά τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ το 2011, 134 εκατ. ευρώ το 2012, 230 εκατ. ευρώ το 2013, 575 εκατ. ευρώ το 2014 και 65 εκατ. ευρώ το 2015.

* Περικοπή των επιδοτήσεων φορέων του Δημοσίου (σχολεία, ΑΕΙ) και κατάργηση άλλων, προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να μειωθούν κατά 500 εκατ. ευρώ φέτος και αθροιστικά κατά 855 εκατ. ευρώ την περίοδο 2012-15.

* Εξοικονόμηση τουλάχιστον 468 εκατ. ευρώ φέτος και άνω του 1 δισ. ευρώ στην τετραετία από δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ΟΑΣΑ, ΕΑΒ κ.ά.

* Περικοπή αμυντικών δαπανών κατά 250 εκατ. ευρώ το 2013 και 350 εκατ. ευρώ το 2014, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν και τα 830 εκατ. ευρώ από τη μη παραλαβή παραγγελιών την περίοδο 2010-15.

* Μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης τουλάχιστον κατά 310 εκατ. ευρώ φέτος και άλλα 1,4 δισ. ευρώ έως το 2015.

* Περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και μείωση επικουρικών συντάξεων τουλάχιστον κατά 833 εκατ. ευρώ το 2011 και κατά 5,4 δισ. ευρώ την περίοδο 2012-15.

* Περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 700 εκατ. ευρώ φέτος.

Β. Εσοδα

* Πρόσθετους φόρους 2,450 δισ. ευρώ φέτος και 3,6 δισ. ευρώ το 2012-15.

* Από τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, το υπουργείο προσδοκά να συγκεντρώσει το 2013 878 εκατ. ευρώ και πάνω από 1,1 δισ. το 2015.

* Αύξηση των κοινωνικών εισφορών (από αύξηση εισφοράς ΟΓΑ, εισφορές υπέρ ανέργων κ.λπ.) προκειμένου να εισπραχθούν φέτος 629 εκατ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ την περίοδο 2012-15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου