Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Το "λευκό" είναι...άκυρο! N.3434-2006

Οι περισσότεροι έχετε διαβάσει το άρθρο περί του λευκού και της δυναμής του, και πως αν στα καταμετρημένα ψηφοδελτια τα λευκά είναι 50% + 1, τότε ο πρόερδος της Δημοκρατίας κηρύσσει τα κόμματα "μη συμβατά με την θέληση του Λαού" και τα διαλύει, προκειμένου να γίνουν καινούριοι σχηματισμοί με νέους πολιτευόμενους.

Έχει λοιπόν ψηφιστεί νόμος, επί Νέας Δημοκρατίας, το 2006, με τον οποίο τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρώνται με τα άκυρα, άρα δεν μπορούμε να μάθουμε τον ακριβή αριθμό τους, καθώς αυτά δεν θεωρούνται έγκυρα...

Eδώ είναι και η επίσημη νομοθεσία απο την εφημερίδα της κυβέρνησης
(7-2-2006).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου21
7 Φεβρουαρίου 2006
271
NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3434
Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών
εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
¶ρθρο 1
Λευκά ψηφοδέλτια
Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 4 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3231/2004
(ΦΕΚ 45 Α΄), κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια,
των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστή-
ρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον
καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια
δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.


N.3434-2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου